Przykładowe tematy prac magisterskich z politologii

Prace magisterskie z politologii często sprawiają studentom problemy. Cena takiej pracy to nieraz stres, nieprzespane noce oraz duży wysiłek intelektualny. W poniższym artykule zaprezentowane zostaną przykładowe tematy prac magisterskich z politologii.

Dobrym tematem jest “Rola lobbingu we współczesnej polityce”. W temacie tym należy wskazać, czym jest lobbing oraz jak się go robi. Trzeba tu wskazać różnicę pomiędzy lobbingiem  a korupcją.  W następnym rozdziale trzeba wskazać na przypadki skutecznego wykorzystania lobbingu w polityce polskiej oraz światowej.

Następny dobry temat to “Dziedzictwo Związku Sowieckiego we współczesnej polityce Rosji”.  W temacie tym trzeba zacząć od prezentacji elementów, które sprawiają, że w Rosji popularne są takie postaci jak Lenin, czy Stalin. Następnie trzeba wskazać jaki stosunek do ZSSR mają obecne władze Rosji.  Na końcu trzeba pokusić się o prognozę odnośnie roli dziedzictwa ZSSR w przyszłej  polityce Rosji.

Kolejny dobry temat to “Liberalizm w kontekście polskiej sceny politycznej”. W tej pracy magisterskiej trzeba przedstawić, czym jest tzw.  liberalna myśl gospodarcza. Następnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego myśl liberalna nie jest w stanie uzyskać w Polsce szerokiego poparcia.

Następny dobry temat na pracę magisterską z politologii to “kwestia roszczeń żydowskich w stosunkach polsko – żydowskich”. Jest to temat bardzo aktualny. Trzeba tu przytoczyć historię stosunków polsko – żydowskich. Należy też tu podać podstawę roszczeń żydowskich względem Polski.

Inny ciekawy temat to “Przyszłość Unii Europejskiej”. W temacie tym należy szczegółowo opisać, czym jest Unia Europejska. Następnie trzeba uzasadnić, dlaczego Unia przetrwa lub się rozpadnie.

Prace magisterskie z politologii – jak wybrać dobry temat?

Prace magisterskie z politologii to dla studentów często bardzo ciężka praca. Cena takiej pracy to wiele rozmaitych wyrzeczeń. Temat pracy magisterskiej powinien fascynować. W przypadku politologii temat nie musi być koniecznie związany z naszą przyszłą pracą zawodową. Temat, który wybierzemy, musi być skonsultowany z naszym promotorem. Jego uwagi i sugestie mogą być kluczowe dla sukcesu naszej pracy magisterskiej.

Dodaj komentarz