Prace magisterskie z politologii często dotyczą spraw wewnętrznych kraju

Prace magisterskie z politologii są bardzo zróżnicowane.

Studenci politologii często prace dyplomowe piszą na tematy, które ściśle są związane ze sprawami wewnętrznymi kraju. Jako przykład można podać pracę magisterką z politologii na temat ewolucji funkcji ustrojowej Prezydenta.

Dobrym początkiem takiego opracowania byłoby zaprezentowanie pozycji, a także znaczenie Prezydenta po zakończeniu I wojny światowej. Następnym zagadnieniem powinny być zarówno uprawnienia, jak i obowiązki „głowy państwa” w czasie powojennym.

Ważnym elementem jest przywrócenie urzędu Prezydenta. Ostatnim punktem w tym przypadku powinien być Urząd Prezydenta Rzeczy Pospolitej w odniesieniu do konstytucji z kwietnia 1997 roku. Praca magisterska z politologii może również dotyczyć funkcji policji pełniącego rolę organu administracji państwowej posiadających szczególne kompetencje. Warto pokazać, jaka jest rola prezydenta obecnie. Kompetencje ministra obrony i prezydenta w kontekście armii – nakładają się. Można w pracy przedstawić, jaki to ma wpływ na współczesną politykę.

Zacząć można od rozwoju policyjnej funkcji administracji i zmianach zachodzących na przestrzeni lat.  Istotną kwestią jest również funkcjonowanie, a także kształtowanie się policji. Wymienić też warto organy, które wykonują funkcję policyjną.

Ostatnim  elementem w tym przypadku mogłaby być zarówno organizacja, jak i formy działania policji. Innym tematem, który można zaprezentować jako przykład to między innymi model służby cywilnej występujący w Polsce. Można również napisać pracę dotyczącą systemu wyborczego, który występuje w naszym kraju.

Prace magisterskie z politologii – jakie są perspektywy po ich napisaniu?

Politolodzy pracują w rozmaitych działach gospodarki. Część z nich pracuje w sprzedaży. Inni politolodzy pracują jako pisarze lub dziennikarze. Jeszcze inni politolodzy mają świadomość konieczności przekwalifikowania się i decydują się pracować w zupełnie innej branży. Koniec końców każdy absolwent studiów (nie tylko politologii) musi pamiętać o tym, że nie ma gwarancji przepracowania w jednym miejscu całej swojej kariery. Im więcej posiadamy konkretnych, unikalnych kwalifikacji-tym lepiej. Warto śledzić wciąż zmieniający się rynek pracy. Być może za parę lat, pojawią się nowe, atrakcyjne zawody, w których można znaleźć ciekawe zatrudnienie.

Dodaj komentarz